preskoči na sadržaj

Komercijalno-trgovačka škola Split

 > Naslovnica
Vijesti

2023. - EUROPSKA GODINA VJEŠTINA: poticanje konkurentnosti, sudjelovanja i talenata

Autor: Vanja Perković, 13. 6. 2023.

“Trebamo više ciljanih ulaganja u stručno obrazovanje i usavršavanje. Nužna je bolja suradnja s poduzećima jer ona najbolje znaju što im je potrebno, a te potrebe moramo uskladiti s težnjama ljudi. No moramo privući i odgovarajuće vještine na naš kontinent, vještine koje pomažu poduzećima i jačaju rast Europe.”

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

Suvremene promjene na jedinstvenom tržištu rada Europske unije zahtijevaju nove prilagodbe raspoložive radne snage u vidu razvoja digitalnih i zelenih znanja i kompetencija. Uzevši u obzir stalnu potrebu za učenjem i razvojem, Europska komisija proglasila je 2023. godinom vještina.

Posjedovanje relevantnih vještina osnažuje ljude da se uspješno nose s promjenama na tržištu rada i da se u potpunosti uključe u društvo, što ne samo da doprinosi gospodarskom oporavku već i omogućuje integraciju različitih društvenih skupina neovisno o njihovom primarnom obrazovanju, dobi i spolu.

Europska komisija 2023. godinu proglasila je Europskom godinom vještina kako bi se ojačala naša konkurentnost, bolje usmjerila ulaganja, surađivalo s poduzećima i uskladile njihove potrebe s težnjama ljudi te privukli talenti na naš kontinent.

Zelena i digitalna tranzicija otvaraju nove mogućnosti za ljude i gospodarstvo EU-a. Posjedovanje relevantnih vještina pomaže ljudima da se uspješno nose s promjenama na tržištu rada i da se u potpunosti uključe u društvo i demokratske procese. Time će se osigurati da nitko ne bude zapostavljen i da gospodarski oporavak te zelena i digitalna tranzicija budu socijalno pošteni i pravedni. Radna snaga s traženim vještinama pridonosi i održivom rastu, stvara više inovacija i poboljšava konkurentnost poduzeća.

U okviru Europske godine vještina, u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama, socijalnim partnerima, javnim i privatnim službama za zapošljavanje, gospodarskim i industrijskim komorama, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja te radnicima i poduzećima, Komisija predlaže novi poticaj cjeloživotnom učenju:        

  • promicanjem većih, učinkovitijih i uključivijih ulaganja u osposobljavanje i usavršavanje kako bi se iskoristio pun potencijal europske radne snage i pružila potpora ljudima u prelasku s jednog radnog mjesta na drugo
  • osiguravanjem da su vještine relevantne za potrebe tržišta rada, među ostalim suradnjom sa socijalnim partnerima i poduzećima
  • povezivanjem ambicija i vještina ljudi s prilikama na tržištu rada, posebno za zelenu i digitalnu tranziciju i gospodarski oporavak; posebna pozornost posvetit će se aktiviranju većeg broja ljudi na tržištu rada, posebno žena i mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju
  • privlačenjem osoba iz trećih zemalja s vještinama koje su potrebne EU-u, među ostalim širenjem mogućnosti učenja i mobilnosti te olakšavanjem priznavanja kvalifikacija.

Kako bi ostvarila te ciljeve, Komisija će promicati mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije, primjerice isticanjem relevantnih inicijativa EU-a, uključujući mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, kako bi se poduprlo njihovo uvođenje i provedba na terenu. U cijelom će se EU-u organizirati događanja i informativne kampanje kako bi se pridonijelo uzajamnom učenju partnera u usavršavanju i prekvalifikaciji.

Cilj je Europske godine vještina pomoći daljnjem razvoju alata za prikupljanje informacija o vještinama te promicati alate i instrumente za veću transparentnost i lakše priznavanje kvalifikacija, uključujući kvalifikacije stečene izvan EU-a.

 

 

U sklopu obilježavanja Europske godine vještina nastavnice Marija Istenić i Nada Ratković zajedno sa svojim učenicima organizirale su javni događaj pod nazivom: “Great Digital Experts” u sklopu nastavnih predmata Informatika, Poslovne komunikacije i Osnove ekonomije i prava. Događaj je organiziran kao virtualni sastanak u našoj školi, putem platforme Zoom dana 6. lipnja u 10:30 sati.

Učenici Komercijalno-trgovačke škole Split svoja znanje i vješine podijelili su s učenicima Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj.  Veliki digitalni znalci, komercijalisti iz Splita su svojim kolegama, administratorima iz Sinja predstavili svoje digitalne uratke napravljene u sklopu projekta: “Povijesna, kulturna i ekonomska obilježja Splitsko-dalmatinske županije”.

Nastavnice su učenicima objasnile da su digitalne vještine, pored komunikacijskih i poduzetničkih vještina te vještina kritičkog promišljanja, kreativnosti, mogućnosti brzog donošenja odluka i rješavanja problema, prema Europskom vijeću (Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje - Europski referentni okvir) ključne vještine budućnosti i stoga je nužno svakodnevno raditi na njihovom usavršavanju.

Na međunarodnoj i nacionalnoj razini razvijen je niz okvira, alata za samoprocjenu i programa osposobljavanja kako bi se opisali aspekti digitalne kompetencije za osposobljavatelje te kako bi im se pomoglo procijeniti njihovu kompetenciju i utvrditi njihove potrebe za osposobljavanje.

Europski okvir za digitalnu kompetenciju (DigCompEdu) detaljno opisuje 22 digitalne kompetencije podijeljene u šest područja, te nastoji pružiti smjernice na koje načine obrazovatelji mogu digitalne tehnologije koristiti za unapređenje obrazovanja te uvođenje inovacija u vlastitu nastavu kao odgovor na potrebe obrazovanja novih generacija učenika 21. stoljeća i primjene suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu.

Vještine koje se promoviraju u Europskoj godini vještina treba shvatiti na cjelovit način: vještine koje pomažu u profesionalnom razvoju, uključujući osnovne i socijalne vještine, ali i vještine koje su svim građanima potrebne u svakodnevnom životu, uključujući život i transverzalne vještine i kompetencije te vještine za jačanje održivosti, demokracije i socijalne uključenosti.

Učenici su zajedno došli do zaključka da su digitalne vještine neophodne za učenje, rad i svakodnevni život. Da u gospodarstvu i društvu koji se brzo mijenjaju i ovise o tehnologiji svi moraju imati digitalne vještine ted a je potrebno još snažnije potaknuti digitalno obrazovanje, razvoj i jačanje digitalnih vještina u školama i u Europi.

Inspirirani učenici zajedno u akciji za stjecanje novih vještina. 

Topic: Obilježavanje Europskog tjedna vještina 2023

Time: Jun 6, 2023 10:30 AM Brussels

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75385984660?pwd=beZUJVUJBGlnbKApC0rO3iDLvNUVz4.1

Meeting ID: 753 8598 4660 Passcode: fp75Y7

Aktivnost i događaj povezan s vještinama mogu se pronaći na interaktivnoj karti na web stranici Europske godine vještina.

Tijekom godine, nacionalni koordinatori oblikovati će godinu u svojim zemljama, a dostupan je i Komunikacijski alat za Europsku godinu vještina 2023. kao pomoć u pripremi komunikacijskih aktivnosti, događaja i odnosa s medijima.

Virtualni sastanak protekao je u vrlo ugodnoj atmosferi te je već dogovoren i sljedeći u obje škole.

Nastavimo rasti i učiti zajedno!

Autor: Marija Istenić, prof. savjetnik

 
KonTaŠ?

Sva postiguća naših učenika i naše škole dijelimo kroz publicističke vrste preko našeg novog portala

KonTaŠ?

https://kontash.com/

                
ali i preko društvenih mreža:

  

 

 

ERASMUS+

 

 

 

PROJEKT MOBILNOSTI
„TREASURE THE EXPERIENCE”
Dublin, Irska, 29.siječnja 2023. – 11.veljače 2023.
https://radio.hrt.hr/radio-split/vijesti/splitski-maturanti-radili-u-irskoj--10635521
 
Erasmus + projekt
Poziv učenicima 
Obavijest o selekcijskom intervjuu 
Odabir sudionika
Spremni za polazak
We`re back
 

 

 

na stranici www.studij.hr možete pronaći detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina. Na stranici su objavljeni i statistički podatci za sva visoka učilišta kojima se stječe uvid u broj prijavljenih i broj ostvarenih prava na upis za prethodne akademske godine.

UPISI

PROJEKTI

Save, be happy! šk.god.2022./2023.

 

Projekt Come, See, Learn... dobio je europsku oznaku kvalitete 

 

PODUZETNIŠTVO

Izložba “Poduzetničke boje”

Split, KTŠS, 11. travnja 2019.

Marketing za male i srednje poduzetnike

Video kao rezultat projekta Postani/ostani poduzetnik (POP)

 

CARNET

ZNAŠ LI SE ZAŠTITITI NA INTERNETU ?

Korisni linkovi
EU projekti

 

CMS za škole logo
Komercijalno-trgovačka škola Split / A. G. Matoša 60, HR-21000 Split / ss-kom-trg-st.skole.hr / ured@ss-kom-trg-st.skole.hr
preskoči na navigaciju